Μαθηματικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα, ένα κατατοπιστικότατο βιβλίο για την αρχαία ελληνική επιστήμη-μία πολύ σύγχρονη προσέγγιση

Ο Δημήτρης Τσιμπουράκης έγραψε ένα συναρπαστικό βιβλίο για την αρχαία ελληνική επιστήμη μέσα από τις σωζόμενες πηγές. Παραθέτει αυτές τις πηγές, τις εξηγεί, αναλύει το επιστημονικό φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται η κάθ’ εκάστη, συνθέτει...