ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ένα θέμα. Βλάσης Φρυσίρας

Ο Βλάσης Φρυσίρας είναι μία ιδιαίτερη μορφή στον χώρο των εικαστικών στην Ελλάδα. Συλλέκτης, έμπορος σύγχρονης Τέχνης, ιδρυτής και διευθυντής του πολύ σημαντικού «Μουσείου Φρυσίρα» στην Πλάκα, ενός από τα ελάχιστα μουσεία σύγχρονης ευρωπαϊκής...

Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821), από το Μ.Ι.Ε.Τ.

Βιβλία, μουσειοσκευή, διαδραστικές τεχνολογίες, αντικείμενα εκπαίδευσης, παλαιοί δάσκαλοι, θησαυρίσματα παιδείας, στο κτήριο κόσμημα του πρώτου χρηματιστηρίου της Αθήνας, οδός Πεσμαζόγλου 1, εξηγημένα σαφώς από την υπεύθυνη της έκθεσης κα Έλια Βλάχου. Σπάνια βιβλία-θησαυροί, φωτίζουν...