Μαθηματικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα, ένα κατατοπιστικότατο βιβλίο για την αρχαία ελληνική επιστήμη-μία πολύ σύγχρονη προσέγγιση

Ο Δημήτρης Τσιμπουράκης έγραψε ένα συναρπαστικό βιβλίο για την αρχαία ελληνική επιστήμη μέσα από τις σωζόμενες πηγές. Παραθέτει αυτές τις πηγές, τις εξηγεί, αναλύει το επιστημονικό φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται η κάθ’ εκάστη, συνθέτει και συνδυάζει τη χρήση και το αντίκτυπό τους στην εποχή τους και αργότερα από αυτήν. Πολύ συναρπαστικό βιβλίο! Αστρονομία, γεωμετρία, γεωγραφία και γεωδεσία, οι τέσσερις αρχαίοι επιστημονικοί κλάδοι που πραγματεύεται μέσω είκοσι αρχαίων «μετρήσεων». Θα αγαπηθεί ιδιαιτέρως από τους εκπαιδευτικούς. Μαθηματικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...