Η Ιστοσελίδα TinyWow

Μία ιστοσελίδα πολλαπλό εργαλείο, που κάνει κάθε είδους μετατροπές. Κάθε είδους αρχείο μετατρέπεται σε pdf αλλά και κάνει αλλαγές μέσα στο pdf. Μετατρέπει, ακόμη, κάθε είδους φωτογραφία σε jpg,png και το αντίστροφο. Σε φωτογραφία μπορεί να μετατρέψει ο,τιδήποτε! Τα βίντεο και τον ήχο τα μετατρέπει σε επεκτάσεις αρχείων. Φυσικά, μετατρέπει οποιοδήποτε αρχείο σε εικόνα και ήχο. Γενικώς μετατρέπει όλα τα αρχεία σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου χρειάζεται. Για να μπεις στο TinyWow

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...