Ένδυμα Ψυχής, μία ξεχωριστή έκθεση για το ένδυμα του 19ου αιώνα στο Μουσείο Ακρόπολης

Μια πολύ ιδιαίτερη δράση που αφορά στο παραδοσιακό ένδυμα από όλον τον ελληνικό κόσμο (Μικρά Ασία, Βαλκάνια) λαμβάνει χώρα στο Μουσείο Ακρόπολης και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων. Εβδομήντα (70) ενδυμασίες του 19ου αιώνα...