40 μνημεία από όλον τον κόσμο, ένα αξιόλογο βιβλίο για το παιδί και την αρχιτεκτονική

Είναι πραγματικά δύσκολο να γίνει κατανοητή η αρχιτεκτονική από τα παιδιά, ιδιαίτερα από τα μικρότερα. Για αυτό, όταν παρουσιάζεται ένα βιβλίο με χαρακτηριστικά που κάνουν αυτήν την επιστήμη/τέχνη κατανοητή και θελκτική στο μυαλό των...