Άλκη Ζέη Ιστορία Μνήμη και Αυτοβιογραφία, ένα βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς και τους καλλιεργημένους ανθρώπους 

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι, καταρχάς, μία παρακαταθήκη, ένας συλλογικός τόμος για το φαινόμενο αυτό, τη συγγραφέα Άλκη Ζέη. Η Ζέη αποτύπωσε με εξαιρετική ενάργεια την εποχή της (20ός αιώνας) και μας χάρισε κάποιες από...