100 βήματα για την επιστήμη, πώς το ανακάλυψαν 

Οι έφηβοι αλλά και τα μικρότερα παιδιά τρελλαίνονται για επιστήμη και μάλιστα στην εκλαϊκευμένη της μορφή όπου εξηγείται το ένα και το άλλο από την καθημερινή μας ζωή. Φυσικά, ενδιαφέρονται πολύ και οι μεγάλοι....