Τα παραμύθια πάνε στο μουσείο

Το πολύ σημαντικό Ωδείο Αθηνών, εκτός από τις πάμπολλες δικές του δράσεις, φιλοξενεί στους χώρους του και τις δράσεις του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Η αξία της συγκεκριμένης δράσης είναι μεγάλη και έγκειται στο ότι...