Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια παράσταση του Εθνικού θεάτρου

Το έργο γνωστό τοις πάσι. Η ιστορία του αδιέξοδου έρωτα δύο νέων, που έχουν να υπερβούν το ανυπέρβλητο εμπόδιο των κοινωνικών συμβάσεων, των επιδιώξεων της ομάδας σε βάρος του ατόμου. Η γλώσσα και τα...