μουσείο μπενάκη

Οι απαρχές της γλυπτικής, μία πολυσήμαντη έκθεση για τις απαρχές της επέμβασης του ανθρώπου στα υλικά γύρω του, στο Μουσείο Μπενάκη

Είχε καιρό η αλήθεια είναι, τη εξαιρέσει των υπέροχων περιοδικών εκθέσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, να δει η Αθήνα μία έκθεση με έναν τόσο σαφή πυρήνα και, ωστόσο, με τόσο «απλωμένη» πολυσυλλεκτικότητα και εύρος...

Η Αθήνα και η Μεγάλη Ιδέα 1896-1922, μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε το τέλος του 19ου αιώνα και οι αρχές του 20ού βρήκαν τη χώρα να αυξάνεται σε έκταση και πληθυσμό και να βρίσκεται σε πόλεμο συνεχώς (Α’ και Β’ Βαλκανικός,...