Η Αθήνα και η Μεγάλη Ιδέα 1896-1922, μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε το τέλος του 19ου αιώνα και οι αρχές του 20ού βρήκαν τη χώρα να αυξάνεται σε έκταση και πληθυσμό και να βρίσκεται σε πόλεμο συνεχώς (Α’ και Β’ Βαλκανικός,...