Ήρωες και Ηρωίδες που έγιναν ποίηση, ένα βιβλίο για τον μύθο και το αρχαίο θέατρο

Ένα πολύ καλό βιβλίο, για να καταλάβουν τα παιδιά πως ο αρχαίος ελληνικός μύθος τροφοδότησε και ίσως δημιούργησε το θέατρο. Μύθοι που εδράζονται όχι τόσο ή μόνο στην περιπέτεια και στο υπερφυσικό αλλά που...