Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821), από το Μ.Ι.Ε.Τ.

Βιβλία, μουσειοσκευή, διαδραστικές τεχνολογίες, αντικείμενα εκπαίδευσης, παλαιοί δάσκαλοι, θησαυρίσματα παιδείας, στο κτήριο κόσμημα του πρώτου χρηματιστηρίου της Αθήνας, οδός Πεσμαζόγλου 1, εξηγημένα σαφώς από την υπεύθυνη της έκθεσης κα Έλια Βλάχου. Σπάνια βιβλία-θησαυροί, φωτίζουν την εκπαίδευση των Ελλήνων στα 400 χρόνια οθωμανικής κατοχής. Διάρκεια της έκθεσης: 15-9-2022 έως 15-11-2022, 10:00-18:00. Πληροφορίες στο: Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821), από το Μ.Ι.Ε.Τ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...